Jumat, 07 Januari 2011

AJI SYAHADAT CIREBON & SYAHADAT 6 PARA ROSUL

AJI SYAHADAT CIREBON & SYAHADAT 6 PARA ROSUL

Posted in AJI SYAHADAT CIREBON & SYAHADAT 6 PARA ROSUL on 11 December 2010 by wongalus kapal@pi
AJI SYAHADAT CIREBON
= BISM. =
= SYAHADAT KENCANA, =
= KURUNGAN EMAS, =
= KULITING JATI SAJATINING SUKMA,
= GINAWA MATI, =
= SIRNA TAN ANA KARI, =
= SUKMA ILANG JIWA ILANG, =
= KANG LUNGA PADHA RUPANE, =
= DAP LAP ILANG. =
==========================
SHAHADAT 6 PARA ROSUL
ASYHADU ANLA ILAAHA ILLALLAH,
WA ASYHADU ANNA AADAMA SHAFWATULLAAHI WA FITHRATUHU,
WA IBRAHIMA KHALII LUL LAHI’AZZA WA JALLA, WA MUUSAA KALIIMULLAHI TA’ALA,
WA I’SAA RUHULLAHI SUBHANAHU,
WA MUHAMMADAN HABIIBULLAHI’AZZA WA JALLA.
@@@

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar