Jumat, 07 Januari 2011

ISMUL A’DHOOM

ISMUL A’DHOOM

 
i
 
2 Votes
Quantcast
Sayyidina Ummarah Bin Zaid, R.a
Pangeran Sukemilung
rico_endo@yahoo.com
Sayyidina Ummarah bin Zaid R.A adalah salah seorang dari
perawi-perawi hadist yang mengkhususkan diri mereka untuk memperhatikan
hadist-hadist yang bersangkutan dengan masalah Al-Asma Allah Al-Husna.
Beliau mengatakan,” telah lama saya berusaha untuk dapat mengetahui
mengenai Al-Asma ini. Saya tanyakan kepada ahli-ahli ilmu namun saya
tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada
saya. Setelah cukup lama akhirnya saya bertemu dengan seorang yang
sikapnya penuh semangat dan dia sangat ahli dalam bidang ‘ Istinbathul
Ulum ‘ mengeluarkan suatu ma’na dari suatu dalil. Beliau adalah salah
seorang dari keturunan Rasul SAW. Seorang yang Alim, banyak beribadah,
dan sangat ketat menjaga dirinya dan doanya cepat terkabul.
Maka saya tanyakan kepada beliau mengenai asma yang dinyatakan dalam
hadist bahwa barangsiapa yang memelihara keseluruhannya maka dia akan
masuk surga. Pada mulanya beliau tampak enggan dan berkeberatan
memberitahukannya kepada saya. Namun setelah beberapa saat dia
menanggapi saya dan memperhatikan saya. Kemudian beliau berkata kepada
saya, kalau bukan karena kepercayaanku padamu dan aku ketahui bahwa
engkau betul-betul bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mendapatkan
ilmu , maka dia takkan kuberitahukan kepadamu. Oleh karena itu janganlah
engkau mengajarkannya kepada sembarang orang terkecuali yang
betul-betul engkau percayai. Karena didalamnya terdapat Ismullah
Al-A’dhom yang jika engkau berdoa dengannya maka doamu pasti
dikabulkan-NYA.
Kemudian beliau berkata lagi, jika engkau akan berdo’a dengan asma
yang dimaksudkan itu, maka engkau berpuasalah terlebih dahulu pada hari
kamis dan berdoalah dengan asma itu pada waktu malam jum’atnya setelah
lewat tengah malam (waktu sahar), dan ketahuilah DEMI ALLAH yang Tiada
Tuhan Kecuali Dia, jika seorang mukmin berdoa dengan doa itu pasti
dikabulkan Allah Ta’ala. Seandainya yang dia minta adalah untuk dapat
berjalan diatas air atau ditengah udara, maka itupun akan
dikabulkan-NYA.
Setelah saya mendengar penjelasan beliau, maka saya berkata,”
Jelaskanlah kepada saya Asma-Asma yang dimaksud dan Allah selamanya
merahmatimu.” Maka beliau berkata, asma-asma itu terdapat dikitab Allah,
yaitu :
بسم الله الرحمن الرحيم
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يامالك يامحيط يا قدير ياعليم ياحكيم ياتواب
يابصير ياواسع ياسميع يابديع ياكافي ياروف ياشاكر ياواحد ياغفورياحليم
ياقابض ياباسط باحي ياقيوم ياعلي ياعظيم ياولي ياغني ياقائم ياوهاب ياسريع
ياخبير يارقيب ياحسيب ياشهيد ياعفو يامقيت ياوكيل يافاطر ياقاهر ياظاهر
ياقادر يالطيف يامحي يامميت يانعم المولى يانعم النصير ياحفيظ اقريب
يامجيب ياحميد يامجيد يافعال لمايريد ياودود ياكبير يامتعالي يامنان
ياخلاق ياصادق ياوارث ياباعث ياكريم ياحق يامبين يانور ياهادي يافتاح
اشكور ياغفار ياقابل التوب ياشديد العقاب ياذا الطول ياحي يارزاق
ياذاالقوةالمتين يابر يامليك يامقتدر يارب المشرقين يارب المغربين
ياذاالجلال والاكرام يااول يااخر ياظاهر ياباطن يامالك ياقدوس ياسلام
يامومن يامهيمن ياعزيز ياجبار يامتكبر ياخالق يابارئ يامصور يامبدئ يامعيد
يااحد ياصمد اللهم انى اسالك يا الله بسمك العظيم الاعظم وبحق اسمائك
الحسنى ان تيسرلى حاجتى وان تقضى مقصودي…
Wa lillahil asmaa-ulhusna faad’uuhu biha….
Yaa Allah, Yaa Robbi, Yaa Rohman,Yaa Rohiim, Yaa Maliik, Yaa Muhiith,
Yaa Qodiir, Yaa ‘Aliim, Yaa Hakiim, Yaa Tawwabu, Yaa Bashiiru, Yaa
Wasii’u, Yaa Samii’u, Yaa Badii’u, Kaafi, Yaa Rouufu, Yaa Syaakiru, Yaa
Wahiidu, Yaa Ghofaaru, Haliimu, Yaa Qoobidhu, Yaa Baasithu, Yaa Hayyu,
YaaQoyyumu, Yaa ‘Aliyyu, Yaa ‘Adhiimu, Yaa Waliiyu, Yaa Ghoniyyu, Yaa
Qoo-imu, Yaa Wahaabu, Yaa sarii’u, Yaa Khobiiru, Yaa RoQiibu, Yaa
Hasiibu, Yaa Syahiidu, Yaa ‘Afuwwu, Yaa Muqiitu, Yaa wakiilu, Yaa
Muhyii, Yaa Mumiitu, Yaa Faathiru, Yaa Dhohiiru, Yaa Qodiiru, Yaa
Lathiifu, Yaa Ni’mal maula Yaa Ni’man Nashiiru, Yaa Hafiizhu, Yaa
Qoriibu, Yaa Mujiibu, Yaa Hamiidu, Yaa Majiidu, Yaa Fa’alu limaayuriidu,
Yaa Waduudu, Yaa Kabiiru, Yaa Muta’aalii, Yaa Mannaanu, Yaa Kholaaqu,
Yaa Shoodiqu, Ya Waaritsu, Yaa Baa’itsu, Yaa Kariimu, Yaa Haqqu, Yaa
Mubiinu, Yaa Nuuru, Yaa Hadii, Yaa Fattahu, Yaa Syakuuru, Yaa Ghofaaru,
Yaa Qoobiluttaubi, Yaa Syadiidal ‘Iqoobi Yaa Dzath-thouli, Yaa Hayyu,
Yaa Rozaqqu, Yaa Dzal Quwwatil matiinu, Yaa Barru, Yaa Maliiku, Yaa
Muqtadiru, Yaa Robbal Masyriqoini Yaa Robbal Maghribaini, Yaa Dzal
Jalaali Wal Ikroomi, Yaa Awwalu, Yaa Akhiiru, Yaa Zhoohiru, Yaa
Baathinu, Yaa Maliku, Yaa Quddus, Yaa Salaamu, Yaa Mu’miinu, Yaa
Muhaimiinu, Yaa ‘Aziizu, Yaa Jabbaaru, Yaa Mutakabbiru, Yaa Khooliqu,
Yaa Barii’u, Yaa Mushowwiiru, Yaa Mubdi-u, Yaa Mu’iidu, Yaa Ahadu, Yaa
Shomadu……… Allahumma inni as-aluka Yaa Allah bismikal ‘Adhiimu wa
bihaqqi Asmaa-ikal Husna inni taisirlii Haajati wa antaqdhi
maqshuudii……( Hajat kita )
Dan Hanya bagi Allah semua Asma-Asma yang Indah, dan memintalah
dengan Nama-NYA……. Wahai Allah, Wahai Tuhan, Wahai Sang Maha Pengasih,
Wahai Sang maha Penyayang,Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang
Menggenggam Segala Sesuatu, Wahai Yang Maha Kuasa, Wahai Yang Maha
Mengetahui, Wahai Yang Maha Bijaksana, Wahai Yang Maha Menerima Taubat,
Wahai Yang Maha Melihat, Wahai Yang Maha Luas ( Anugerahnya ), Wahai
Yang Maha Mendengar,Wahai Engkau Yang menciptakan yang Baru (tanpa
contoh),Wahai Yang Mencukupi, Wahai Yang Maha Belas Kasihan, Wahai Yang
Menerima Syukur, Wahai Yang Maha Esa, Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai
Yang Maha Penyabar,Wahai Yang Menyempitkan, Wahai Yang Melapangkan,
Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha
Tinggi, Wahai Yang Maha Agung, Wahai Yang Maha Menguasai, Wahai Yang
Maha Kaya, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, Wahai Yang Maha Pemberi,
Wahai Yang Maha Cepat, Wahai Yang Maha Waspada, Wahai Yang Maha
Mengawasi, Wahai Yang Maha Menghitung, Wahai Yang Maha Menyaksikan,Wahai
Yang Maha Memaafkan, Wahai Yang Maha Menjaga, Wahai Yang Maha
Mengurusi, Wahai Yang Menciptakan, Wahai Yang Maha Memaksa, Wahai Yang
Dhohir Kekuasaannya, Wahai Yang Berkuasa, Wahai Yang Maha Lembut, Wahai
Yang Menghidupkan, Wahai Yang Mematikan, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang
Menguasai, Wahai Sebaik-baik Dzat Yang Menolong, Wahai Sang Maha
Pemelihara, Wahai Yang Maha Dekat, Wahai Yang Maha Mengabulkan Doa,
Wahai Yang Maha Terpuji, Wahai Yang Maha Mulia,Wahai Yang Maha
Mengerjakan segala sesuatu yang Dikehendaki, Wahai Yang Maha Membuat
Rasa Kasih sayang, Wahai Yang Maha Besar, Wahai Yang Maha Tinggi, Wahai
Yang Memberi Karunia, Wahai Yang Maha Pencipta, Wahai Yang Maha Benar,
Wahai Yang Maha Mewarisi, Wahai Yang Maha Membangkitkan, Wahai Yang Maha
Mulia ( Pemurah ), Wahai Yang Maha Menetapkan, Wahai Yang Maha
Menjelaskan, Wahai Yang Maha Menerangi,Wahai Yang Memberi Petunjuk,
Wahai Yang Membukakan Pintu Rahmat, Wahai Yang Maha Berterima Kasih,
Wahai Yang Maha Pengampun, Wahai Yang Maha Menerima Taubat, Wahai Dzat
Yang sangat Pedih Siksanya, Wahai Yang Maha Berkuasa, Wahai Yang Maha
Hidup, Wahai Yang Memberi Rezki, Wahai Yang Maha Kuat / Kokoh, Wahai
Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha sangat
Berkuasa, Wahai Tuhan Yang Menguasai Dua Ufuk Timur dan Dua Ufuk Barat,
Wahai Yang Maha Agung dan Maha Mulia, Wahai Yang Maha Awal, Wahai Yang
Maha Akhir, Wahai Yang Maha Dhohir kekuasaannya, Wahai Yang tidak
kelihatan Dzatnya, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha Suci, Wahai
Yang Maha Memberi Keselamatan, Wahai Yang Maha Memberi Keamanan, Wahai
Yang Maha Mengamati, Wahai Yang Maha Perkasa / Mulya, Wahai Yang Maha
Pemaksa, Wahai Yang Mempunyai Kebesaran, Wahai Yang Maha Menciptakan,
Wahai Yang Maha Melepaskan, Wahai Yang Membentuk Rupa, Wahai Yang Maha
Memulai, Wahai Yang Maha Mengembalikan, Wahai Yang Tunggal / Esa, Wahai
Yang menjadi tempat Meminta, Aku meminta kepada-MU Ya Allah, dengan
menyebut Nama-MU yang Agung yang Di Agungkan dan dengan Haq Asma-MU
yang Indah , semoga Engkau memudahkan Hajatku dan mengabulkan maksudku
……( Sebut Niat )
Setelah Ummarah menceritakan pengalamannya itu dan menyebutkan tertib
Asma diatas, beliau mengatakan lagi,” Maka saya pun berdo’a dengan Asma
tersebut dan tidak hanya sekali saya buktikan bahwa betul sangat cepat
terkabulnya apa yang saya minta. Dan ada pula sejumlah jama’ah yang
telah menyalinnya dari saya dan semuanya mengatakan betul sangat cepat
ijabahnya. ”
Selain dari beliau, juga Al-Qadhi Majduddin As-Syairazi, setelah
menyebutkan beberapa sanad yaitu sumber dari mana dia mendapatnya, dia
mengatakan “ DEMI ALLAH yang Tiada Yuhan kecuali Dia, saya telah berdoa
dengan asma tersebut pada saat saya berada dalam ketakutan terhadap satu
bahaya yang akan menimpa diri saya, maka saya diselamatkan Allah dari
bahaya itu.”
Sempurna Syarah Al-Ismul A’dhoom.
Nukil Min Kitabi Al-Qirthas- Syarah Ratib Al-Attas
( Al- Habib Ali bin Hasan Al Atthos, R.a. Shohibu Masyhad ) @@@

1 komentar:

  1. Terima kasih atas sharingnya...rahmat Allah selalu menyertai anda.

    BalasHapus